DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEBIEGU EGZAMINU
Dodane przez blawat dnia 08. October 2019 18:44

Informacja dla rodziców i uczniów klasy VIII
o możliwościach dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty